1. Context
  Het Smaakhuis is de afdeling van Normec Sensory waar marktonderzoek plaatsvindt in het testcentrum in Amstelveen, Alkmaar en/of Den Bosch.
 2. Instemmen spelregels
  Om je aan te melden als deelnemer van Het Smaakhuis dien je in te stemmen met deze spelregels. Met jouw inschrijving bevestig je deze spelregels te hebben gelezen en je te houden aan de opgenomen voorschriften.
 3. Wijzigen spelregels
  Deze spelregels en andere voorschriften kunnen altijd door Normec Sensory worden gewijzigd. Indien je met een dergelijke wijziging niet kunt instemmen, staat het je vrij jouw deelname te beëindigen. Indien je na een wijziging ingeschreven blijft bij Het Smaakhuis, gaan wij ervan uit dat je akkoord gaat met de nieuwe spelregels.
 4. Meedoen
  Iedereen vanaf 18 jaar kan deelnemer worden van Het Smaakhuis. Normec Sensory kan op elk moment de inschrijving van nieuwe deelnemers tijdelijk stopzetten en/of nieuwe leden weigeren in te schrijven..
 5. Misbruik
  Als er naar oordeel van Normec Sensory sprake is van ongeoorloofd gebruik of misbruik van het beloningen- en/of vergoedingensysteem of sprake is van fraude bij het invullen van vragenlijsten, wordt de deelnemer van verdere deelname uitgesloten.
 6. Aansprakelijkheid
  Normec Sensory en haar vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de deelname aan Het Smaakhuis of uit de onmogelijkheid om deel te nemen.
 7. Privacy
  Normec Sensory respecteert de regels ten aanzien van de privacy en de bescherming van persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden uitsluitend door Normec Sensory gebruikt. Normec Sensory zal de gegevens van respondenten nooit aan derden ter beschikking stellen.
 8. Belastingen
  Normec Sensory is verplicht alle vergoedingen die wij uitbetalen door te geven aan de belastingdienst.
 9. Vertrouwelijk
  De informatie die Normec Sensory in het kader van haar onderzoeken met je deelt is vertrouwelijk. Het is niet toegestaan deze informatie, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming van Normec Sensory te verspreiden. Dit betekent onder anderen dat je over de onderzoeken niet mag praten met anderen en niets mag delen via sociale media zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) Twitter, Facebook, Instagram, etc.
Spelregels gelezen
INSCHRIJFFORMULIER DEN BOSCH

  Indien je een voedselallergie hebt kun je je helaas niet inschrijven.
Voedselallergie:
  Indien u vegetariër bent kunt u zich helaas niet inschrijven.
Vegetariër:
Spelregels:
Akkoord met spelregels
Voornaam:
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
  Op dit moment zoeken we personen in de leeftijd van
14 t/m 67 jaar. ( dd-mm-jjjj )
Geboortedatum:
Geslacht:
Straatnaam:
Huisnummer:
Woonplaats:
Postcode:
E-mailadres:
Gebruik minimaal 10 tekens en gebruik zowel cijfers als letters!
Wachtwoord:
Wachtwoord nogmaals:
Telefoon thuis:
Telefoon mobiel:
  Ik doe privé mee!
ik doe mee voor mijn vereniging / club!
IBAN Bankrekeningnummer
    
Bankrekening op naam van:
Kies jouw goede doel:
 
Heb je thuiswonende kinderen:
Ja
  Nee
  Indien u thuiswonende kinderen heeft kunt u hier de
geboortedata invullen ( dd-mm-jjjj )
Kind 1
Kind 2
Kind 3
   
Hoe vaak drink je koffie? Dagelijks
  Meerdere keren per week
  Ongeveer 1x per week
  Minder vaak
  Nooit
Hoe vaak eet je varkensvlees? 1x per week of vaker
  Ongeveer 1x per twee weken
  Ongeveer 1x per maand
  Minder vaak
  Nooit
Hoe vaak eet je vleesvervangers? 1x per week of vaker
  Ongeveer 1x per twee weken
  Ongeveer 1x per maand
  Minder vaak
  Nooit
Hoe vaak eet je vis? 1x per week of vaker
  Ongeveer 1x per twee weken
  Ongeveer 1x per maand
  Minder vaak
  Nooit
 
Hoe vaak eet je schaaldieren 1x per week of vaker
en schelpdieren Ongeveer 1x per twee weken
(incl. mosselen en garnalen)? Ongeveer 1x per maand
  Minder vaak
  Nooit
 
Hoe vaak eet je biologische 1x per week of vaker
producten? Ongeveer 1x per twee weken
  Ongeveer 1x per maand
  Minder vaak
  Nooit
 
Eet je weleens bewust een dag ja, 1x per week of vaker
geen vlees? Ja, ongeveer 1x per twee weken
  Ja, ongeveer 1x per maand
  Ja, minder vaak
  Nee, nooit
 
Wat is van onderstaande Universiteit
mogelijkheden de hoogste HBO
opleiding die door jou of je HAVO / VWO
partner is genoten? MBO
  MAVO
  LBO / VMBO
  Lager onderwijs / weet niet
 
Wat is van de onderstaande Eigenaar bedrijf
mogelijkheden het 'hoogste' Boer / tuinder
beroep dat op dit moment door Vrije beroepen (bijv. advocaat, arts, architect)
jou of je partner wordt beoefend? Op niveau universiteit, HBO
  Op niveau MBO en leidinggevend
  Op niveau MBO en niet leidinggevend
  Op niveau elementair en lager beroepsniveau
  VUT / Pensioen
  Werkloos / arbeidsongeschikt / bijstand
  Student / overig
   
Via welke bron bent u op de Via familie / vrienden
hoogte gebracht over Via een wervingsactie op locatie?
Via google
Via flyeractie
Anders
   
Formulier verzenden
smaakuis banner